هزینه باربری از تهران به شهرستان

هزینه اسباب کشی باربری تهران به شهرستان اتوبار و باربری معتبر بار تهران به شرح زیر می باشد.

 بابری شمال تهران

021-22891770

باربری مرکز تهران

021-88192826

باربری غرب تهران

021-44715743

همراه و رزرو باربری معتبر

09196553264

قیمت اتوبار و باربری تهران به اصفهان و بالعکس

لازم به ذکر است تمامی قیمت ها شامل مسیر بالعکس نیز میگردد. برای مثال هزینه باربری از تهران به سنندج و همچنین باربری از سنندج به تهران یک قیمت میباشد. همچنین حمل بار و ارایه کلیه خدمات باربری و اتوبار معتبر تهران برای استانهای آذربایحان غربی، کوردستان، کرمانشاه، ایلام و خرم آباد و تمامی شهرستانهای آن ها همراه با تخفیف ویژه می باشد.

مقصد وانت نیسان کامیون بدون سقف کامیون سقف دار
اصفهان ۲۳۰ هزار تومان ۲۶۰ هزار تومان ۳۶۰ هزار تومان ۴۴۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به مشهد و بالعکس

مشهد ۳۵۰ هزار تومان ۳۸۰ هزار تومان ۵۳۰ هزار تومان ۶۰۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به کرج و بالعکس

کرج ۶۵ هزار تومان ۸۵ هزار تومان ۹۰ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به شیراز و بالعکس

شیراز ۳۴۰ هزار تومان ۳۸۰ هزار تومان ۴۵۰ هزار تومان ۶۰۰ هزار تومان

قیمت باربری و اتوبار تهران به تبریز

تبریز ۲۸۰ هزار تومان ۳۰۰ هزار تومان ۳۸۰ هزار تومان ۵۵۰ هزار تومان

قیمت باربری و اتوبار تهران به قزوین

قزوین ۱۶۰ هزار تومان ۲۰۰ هزار تومان ۲۲۰ هزار تومان ۲۵۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به اراک

قیمت باربری تهران به شهرستان

قیمت حمل و  نقل باربری از تهران به اراک

اراک ۲۵۰ هزار تومان ۲۷۰ هزار تومان ۳۰۰ هزار تومان ۴۲۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به قم و بالعکس

قم ۱۷۰ هزار تومان ۲۲۰ هزار تومان ۲۵۰ هزار تومان ۲۸۰ هزار تومان

قیمت باربری و اتوبار تهران به سمنان

سمنان ۱۹۰ هزار تومان ۲۴۰ هزار تومان ۲۸۰ هزار تومان ۴۳۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به کرمان

کرمان ۴۴۰ هزار تومان ۴۶۰ هزار تومان ۵۵۰ هزار تومان ۶۰۰ هزار تومان

هزینه اسباب کشی تهران به کرمانشاه

قیمت باربری تهران به کرمانشاه

کرمانشاه ۲۵۰ هزار تومان ۳۲۰ هزار تومان ۳۷۰ هزار تومان ۴۵۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به ایلام

هزینه اسباب کشی تهران به ایلام

ایلام ۳۶۰ هزار تومان ۳۸۰ هزار تومان ۴۲۰ هزار تومان ۶۳۰ هزار تومان

تمامی قیمت های باربری تهران به شهرستان طبق اعلام اتحادیه باربری و اتوبار تهران در سال 2018 می باشد.

قیمت باربری از تهران به همدان و بالعکس

همدان ۲۰۰ هزار تومان ۲۷۰ هزار تومان ۳۰۰ هزار تومان ۳۸۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به ارومیه

هزینه اسباب کشی تهران به ارومیه

ارومیه ۲۸۰ هزار تومان ۳۲۰ هزار تومان ۴۵۰ هزار تومان ۶۵۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به سنندج

هزینه اسباب کشی تهران به سنندج

سنندج ۲۰۰ هزار تومان ۲۸۰ هزار تومان ۴۰۰ هزار تومان ۴۶۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به ساری

ساری ۲۵۰ هزار تومان ۲۸۰ هزار تومان ۳۶۰ هزار تومان ۴۴۰ هزار تومان

قیمت اتوبار و باربری تهران به رشت

رشت ۲۰۰ هزار تومان ۲۸۰ هزار تومان ۳۵۰ هزار تومان ۴۸۰ هزار تومان

قیمت باربری از تهران به گرگان

گرگان ۲۶۰ هزار تومان ۲۹۰ هزار تومان ۳۴۰ هزار تومان ۴۹۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به اردبیل و بالعکس

اردبیل ۳۵۰ هزار تومان ۳۹۰ هزار تومان ۴۰۰ هزار تومان ۶۰۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به خرم آباد

خرم آباد ۲۸۰ هزار تومان ۲۹۰ هزار تومان ۴۰۰ هزار تومان ۵۶۰ هزار تومان

قیمت اتوبار و باربری تهران به زنجان

زنجان ۲۴۰ هزار تومان ۲۷۰ هزار تومان ۳۰۰ هزار تومان ۴۵۰ هزار تومان

قیمت باربری از تهران به بجنورد

بجنورد ۴۰۰ هزار تومان ۴۸۰ هزار تومان ۷۵۰ هزار تومان ۸۰۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به شهرکرد

هزینه اسباب کشی تهران به شهرکرد

شهرکرد ۲۶۰ هزار تومان ۲۸۰ هزار تومان ۳۶۰ هزار تومان ۴۵۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به اهواز

هزینه اسباب کشی تهران به اهواز

اهواز ۳۵۰ هزار تومان ۴۳۰ هزار تومان ۵۰۰ هزار تومان ۶۸۰ هزار تومان

قیمت باربری و اتوبار تهران به زاهدان

زاهدان ۶۰۰ هزار تومان ۶۸۰ هزار تومان ۸۵۰ هزار تومان ۱۱۰۰ هزار تومان

قیمت باربری از تهران به بوشهر

بندر بوشهر ۴۴۰ هزار تومان ۴۸۰ هزار تومان ۵۹۰ هزار تومان ۷۰۰ هزار تومان

قیمت باربری از تهران به بندرعباس

بندرعباس ۶۲۰ هزار تومان ۶۴۰ هزار تومان ۷۰۰ هزار تومان ۸۵۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به یزد

یزد ۲۹۰ هزار تومان ۳۷۰ هزار تومان ۳۹۰ هزار تومان ۵۵۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به یاسوج

هزینه اسباب کشی تهران به یاسوج

یاسوج ۲۶۰ هزار تومان ۲۹۰ هزار تومان ۴۵۰ هزار تومان ۶۵۰ هزار تومان

توجه مهم: باربری از تهران به شهرستان کامیون شامل خاور ۶۰۸، خاور ۸۰۸ و ایسوزو می باشد.