باربری از تهران به شهرستان

اسباب کشی باربری تهران به شهرستان اتوبار و باربری معتبر بار تهران به شرح زیر می باشد.

 همراه و رزرو باربری شهرستان

09196553264

اتوبار و باربری تهران به اصفهان و بالعکس

لازم به ذکر است تمامی قیمت ها شامل مسیر بالعکس نیز میگردد. برای مثال هزینه های باربری از تهران به سنندج و همچنین باربری از سنندج به تهران یک قیمت میباشد. همچنین حمل بار و ارایه کلیه خدمات باربری و اتوبار معتبر تهران برای استانهای آذربایحان غربی، کوردستان، کرمانشاه، ایلام و خرم آباد و تمامی شهرستانهای آن ها همراه با تخفیف ویژه می باشد.

مقصدوانتنیسانکامیون بدون سقفکامیون سقف دار
اصفهان۲۳۰ هزار تومان۲۶۰ هزار تومان۳۶۰ هزار تومان۴۴۰ هزار تومان

باربری از تهران به مشهد و بالعکس

مشهد۳۵۰ هزار تومان۳۸۰ هزار تومان۵۳۰ هزار تومان۶۰۰ هزار تومان

باربری از تهران به کرج و بالعکس

کرج۶۵ هزار تومان۸۵ هزار تومان۹۰ هزار تومان۱۲۰ هزار تومان

باربری از تهران به شیراز و بالعکس

شیراز۳۴۰ هزار تومان۳۸۰ هزار تومان۴۵۰ هزار تومان۶۰۰ هزار تومان

باربری و اتوبار از تهران به تبریز

تبریز۲۸۰ هزار تومان۳۰۰ هزار تومان۳۸۰ هزار تومان۵۵۰ هزار تومان

باربری و اتوبار از تهران به قزوین

قزوین۱۶۰ هزار تومان۲۰۰ هزار تومان۲۲۰ هزار تومان۲۵۰ هزار تومان

شرکت باربری از تهران به اراک

باربری از تهران به شهرستان

حمل و  نقل باربری از تهران به اراک

اراک۲۵۰ هزار تومان۲۷۰ هزار تومان۳۰۰ هزار تومان۴۲۰ هزار تومان

باربری از تهران به قم و بالعکس

قم۱۷۰ هزار تومان۲۲۰ هزار تومان۲۵۰ هزار تومان۲۸۰ هزار تومان

باربری از و اتوبار تهران به سمنان

سمنان۱۹۰ هزار تومان۲۴۰ هزار تومان۲۸۰ هزار تومان۴۳۰ هزار تومان

باربری از تهران به کرمان

کرمان۴۴۰ هزار تومان۴۶۰ هزار تومان۵۵۰ هزار تومان۶۰۰ هزار تومان

اسباب کشی از تهران به کرمانشاه

باربری تهران از به کرمانشاه

کرمانشاه۲۵۰ هزار تومان۳۲۰ هزار تومان۳۷۰ هزار تومان۴۵۰ هزار تومان

باربری از تهران به ایلام

اسباب کشی از تهران به ایلام

ایلام۳۶۰ هزار تومان۳۸۰ هزار تومان۴۲۰ هزار تومان۶۳۰ هزار تومان

تمامی قیمت های باربری تهران به شهرستان طبق اعلام اتحادیه باربری تهران در سال 2018 می باشد.

باربری از تهران به همدان و بالعکس

همدان۲۰۰ هزار تومان۲۷۰ هزار تومان۳۰۰ هزار تومان۳۸۰ هزار تومان

باربری از تهران به ارومیه

اسباب کشی از تهران به ارومیه

ارومیه۲۸۰ هزار تومان۳۲۰ هزار تومان۴۵۰ هزار تومان۶۵۰ هزار تومان

باربری از تهران به سنندج

اسباب کشی از تهران به سنندج

سنندج۲۰۰ هزار تومان۲۸۰ هزار تومان۴۰۰ هزار تومان۴۶۰ هزار تومان

باربری از تهران به ساری

ساری۲۵۰ هزار تومان۲۸۰ هزار تومان۳۶۰ هزار تومان۴۴۰ هزار تومان

اتوبار و باربری از تهران به رشت

رشت۲۰۰ هزار تومان۲۸۰ هزار تومان۳۵۰ هزار تومان۴۸۰ هزار تومان

باربری از تهران به گرگان

گرگان۲۶۰ هزار تومان۲۹۰ هزار تومان۳۴۰ هزار تومان۴۹۰ هزار تومان

باربری از تهران به اردبیل و بالعکس

اردبیل۳۵۰ هزار تومان۳۹۰ هزار تومان۴۰۰ هزار تومان۶۰۰ هزار تومان

باربری از تهران به خرم آباد

خرم آباد۲۸۰ هزار تومان۲۹۰ هزار تومان۴۰۰ هزار تومان۵۶۰ هزار تومان

اتوبار و باربری از تهران به زنجان

زنجان۲۴۰ هزار تومان۲۷۰ هزار تومان۳۰۰ هزار تومان۴۵۰ هزار تومان

باربری از تهران به بجنورد

بجنورد۴۰۰ هزار تومان۴۸۰ هزار تومان۷۵۰ هزار تومان۸۰۰ هزار تومان

باربری از تهران به شهرکرد

اسباب کشی از تهران به شهرکرد

شهرکرد۲۶۰ هزار تومان۲۸۰ هزار تومان۳۶۰ هزار تومان۴۵۰ هزار تومان

باربری از تهران به اهواز

اسباب کشی از تهران به اهواز

اهواز۳۵۰ هزار تومان۴۳۰ هزار تومان۵۰۰ هزار تومان۶۸۰ هزار تومان

باربری و اتوبار از تهران به زاهدان

زاهدان۶۰۰ هزار تومان۶۸۰ هزار تومان۸۵۰ هزار تومان۱۱۰۰ هزار تومان

باربری از تهران به بوشهر

بندر بوشهر۴۴۰ هزار تومان۴۸۰ هزار تومان۵۹۰ هزار تومان۷۰۰ هزار تومان

باربری از تهران به بندرعباس

بندرعباس۶۲۰ هزار تومان۶۴۰ هزار تومان۷۰۰ هزار تومان۸۵۰ هزار تومان

باربری از تهران به یزد

یزد۲۹۰ هزار تومان۳۷۰ هزار تومان۳۹۰ هزار تومان۵۵۰ هزار تومان

باربری از تهران به یاسوج

اسباب کشی از تهران به یاسوج

یاسوج۲۶۰ هزار تومان۲۹۰ هزار تومان۴۵۰ هزار تومان۶۵۰ هزار تومان

توجه مهم: باربری از تهران به شهرستان کامیون شامل خاور ۶۰۸، خاور ۸۰۸ و ایسوزو می باشد.