هزینه باربری تهران به شهرستان

هزینه اسباب کشی باربری تهران به شهرستان اتوبار و باربری معتبر بار تهران به شرح زیر می باشد.

 بابری شمال تهران

021-22891770

باربری مرکز تهران

021-88192826

باربری غرب تهران

021-44715743

همراه و رزرو باربری معتبر

09196553264

قیمت اتوبار و باربری تهران به اصفهان و بالعکس

لازم به ذکر است تمامی قیمت ها شامل مسیر بالعکس نیز میگردد. برای مثال هزینه باربری از تهران به سنندج و همچنین باربری از سنندج به تهران یک قیمت میباشد. همچنین حمل بار و ارایه کلیه خدمات باربری و اتوبار معتبر تهران برای استانهای آذربایحان غربی، کوردستان، کرمانشاه، ایلام و خرم آباد و تمامی شهرستانهای آن ها همراه با تخفیف ویژه می باشد.

مقصدوانتنیسانکامیون بدون سقفکامیون سقف دار
اصفهان۲۳۰ هزار تومان۲۶۰ هزار تومان۳۶۰ هزار تومان۴۴۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به مشهد و بالعکس

مشهد۳۵۰ هزار تومان۳۸۰ هزار تومان۵۳۰ هزار تومان۶۰۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به کرج و بالعکس

کرج۶۵ هزار تومان۸۵ هزار تومان۹۰ هزار تومان۱۲۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به شیراز و بالعکس

شیراز۳۴۰ هزار تومان۳۸۰ هزار تومان۴۵۰ هزار تومان۶۰۰ هزار تومان

قیمت باربری و اتوبار تهران به تبریز

تبریز۲۸۰ هزار تومان۳۰۰ هزار تومان۳۸۰ هزار تومان۵۵۰ هزار تومان

قیمت باربری و اتوبار تهران به قزوین

قزوین۱۶۰ هزار تومان۲۰۰ هزار تومان۲۲۰ هزار تومان۲۵۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به اراک

قیمت باربری تهران به شهرستان

قیمت حمل و  نقل باربری از تهران به اراک

اراک۲۵۰ هزار تومان۲۷۰ هزار تومان۳۰۰ هزار تومان۴۲۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به قم و بالعکس

قم۱۷۰ هزار تومان۲۲۰ هزار تومان۲۵۰ هزار تومان۲۸۰ هزار تومان

قیمت باربری و اتوبار تهران به سمنان

سمنان۱۹۰ هزار تومان۲۴۰ هزار تومان۲۸۰ هزار تومان۴۳۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به کرمان

کرمان۴۴۰ هزار تومان۴۶۰ هزار تومان۵۵۰ هزار تومان۶۰۰ هزار تومان

هزینه اسباب کشی تهران به کرمانشاه

قیمت باربری تهران به کرمانشاه

کرمانشاه۲۵۰ هزار تومان۳۲۰ هزار تومان۳۷۰ هزار تومان۴۵۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به ایلام

هزینه اسباب کشی تهران به ایلام

ایلام۳۶۰ هزار تومان۳۸۰ هزار تومان۴۲۰ هزار تومان۶۳۰ هزار تومان

تمامی قیمت های باربری تهران به شهرستان طبق اعلام اتحادیه باربری و اتوبار تهران در سال 2018 می باشد.

قیمت باربری از تهران به همدان و بالعکس

همدان۲۰۰ هزار تومان۲۷۰ هزار تومان۳۰۰ هزار تومان۳۸۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به ارومیه

هزینه اسباب کشی تهران به ارومیه

ارومیه۲۸۰ هزار تومان۳۲۰ هزار تومان۴۵۰ هزار تومان۶۵۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به سنندج

هزینه اسباب کشی تهران به سنندج

سنندج۲۰۰ هزار تومان۲۸۰ هزار تومان۴۰۰ هزار تومان۴۶۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به ساری

ساری۲۵۰ هزار تومان۲۸۰ هزار تومان۳۶۰ هزار تومان۴۴۰ هزار تومان

قیمت اتوبار و باربری تهران به رشت

رشت۲۰۰ هزار تومان۲۸۰ هزار تومان۳۵۰ هزار تومان۴۸۰ هزار تومان

قیمت باربری از تهران به گرگان

گرگان۲۶۰ هزار تومان۲۹۰ هزار تومان۳۴۰ هزار تومان۴۹۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به اردبیل و بالعکس

اردبیل۳۵۰ هزار تومان۳۹۰ هزار تومان۴۰۰ هزار تومان۶۰۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به خرم آباد

خرم آباد۲۸۰ هزار تومان۲۹۰ هزار تومان۴۰۰ هزار تومان۵۶۰ هزار تومان

قیمت اتوبار و باربری تهران به زنجان

زنجان۲۴۰ هزار تومان۲۷۰ هزار تومان۳۰۰ هزار تومان۴۵۰ هزار تومان

قیمت باربری از تهران به بجنورد

بجنورد۴۰۰ هزار تومان۴۸۰ هزار تومان۷۵۰ هزار تومان۸۰۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به شهرکرد

هزینه اسباب کشی تهران به شهرکرد

شهرکرد۲۶۰ هزار تومان۲۸۰ هزار تومان۳۶۰ هزار تومان۴۵۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به اهواز

هزینه اسباب کشی تهران به اهواز

اهواز۳۵۰ هزار تومان۴۳۰ هزار تومان۵۰۰ هزار تومان۶۸۰ هزار تومان

قیمت باربری و اتوبار تهران به زاهدان

زاهدان۶۰۰ هزار تومان۶۸۰ هزار تومان۸۵۰ هزار تومان۱۱۰۰ هزار تومان

قیمت باربری از تهران به بوشهر

بندر بوشهر۴۴۰ هزار تومان۴۸۰ هزار تومان۵۹۰ هزار تومان۷۰۰ هزار تومان

قیمت باربری از تهران به بندرعباس

بندرعباس۶۲۰ هزار تومان۶۴۰ هزار تومان۷۰۰ هزار تومان۸۵۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به یزد

یزد۲۹۰ هزار تومان۳۷۰ هزار تومان۳۹۰ هزار تومان۵۵۰ هزار تومان

قیمت باربری تهران به یاسوج

هزینه اسباب کشی تهران به یاسوج

یاسوج۲۶۰ هزار تومان۲۹۰ هزار تومان۴۵۰ هزار تومان۶۵۰ هزار تومان

توجه مهم: باربری تهران به شهرستان کامیون شامل خاور ۶۰۸، خاور ۸۰۸ و ایسوزو می باشد.

دیگر همکاران اتوبار تهران و باربری معتبر بار تهران

قیمت باربری تهران به شهرستان

هزینه باربری تهران به شهرستان

منزل مثل یخچال

قیمت حمل یخچال ساید بای ساید به ازای هر طبقه، 12 تومان.
قیمت حمل یخچال تک-درب به ازای هر طبقه، 7 تا 9 تومان.
قیمت باز و بسته نمودن باربری تهران درب یخچال ساید-بای-ساید، 23 تومان.

 هزینه جابجایی شیشه جات

هزینه جا به جایی شیشه های ده میلی نهار خوری 8 نفره هر طبقه برابر با 6 تومان.
هزینه جا به جایی شیشه های ده میلی نهار خوری 10 نفره هر طبقه برابر با 7 تومان.
هزینه جا به جایی شیشه های ده میلی نهار خوری 12 نفره هر طبقه برابر با 8 تومان.

قیمت و نرخ باربری و حمل گاو صندوق

هزینه جا به جایی گاو صندوق های عادی، هر طبقه 10 تومان.
 نرخ و هزینه جابجایی گاو صندوق 90 تا 124 کیلو، هر طبقه 15 تومان.
هزینه و نرخ جا به جایی گاو صندوق 188 تا 280 کیلو، هر طبقه 25 تومان.
 نرخ و هزینه جا به جایی گاو صندوق 420 کیلو، هر طبقه 30 تومان.
 قیمت جابجایی گاوصندوق 420 کیلو، هر طبقه 40 تومان.
 نرخ و هزینه جابه جایی گاو صندوق 675 تا 780 کیلو، هر طبقه 120 تومان.
هزینه باربری تهران به شهرستان

قیمت باربری تهران به شهرستان

هزینه اسباب کشی تهران

وسیله نقلیهبازه زمانیهزینه (قیمت)نرخ کار بابت هر ساعت کار بیشتر
وانت بار و نیسان بارکمتر از دو 2 ساعت35 تا 75 هزار تومان25 تا 30 هزار تومان
کامیون و خاورکمتر از سه 3 ساعت75 تا 90 هزار تومانیک سوم قیمت
اجرت کارگرانکمتر از سه 3 ساعت25 تا 35 هزار توماننرخ اعلام شده


 انواع کامیون سبک انواع خاور و ایسوزو سقف دار و یا بی سقف می باشد.

 هزینه ساعت اضافی جهت کامیون از ساعت سوم و برای وانت و نیسان بار از ساعت دوم به بعد محاسبه می گردد.
 اگر راننده در حمل و جابجایی و چیدن اثاث و وسایل دخیل باشد و به کارگران کمک کند، به عنوان کارگر در نظر گرفته می شود.